Hoofdbedrijfschap Detailhandel

Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) was een organisatie waarin de werkgevers- en werknemersorganisaties in de detailhandel samenwerkten aan een gezonde detailhandel waarin het goed ondernemen en werken is.

Activiteiten gestaakt

Het HBD heeft de activiteiten eind 2013 gestaakt. In 2014 volgt nog de administratieve en juridische afwikkeling. Het HBD-bestuur heeft hiertoe in december 2012 besloten, vooruitlopend op het kabinetsbesluit de product- en bedrijfschappen op te heffen.

Het HBD hield zich bezig met onderwerpen zoals de bestrijding van (winkel)criminaliteit, ruimtelijke ordening, sociale wetgeving en scholing. Een van de laatste projecten was het nieuwe winkelen].

Onderdelen overgedragen

Enkele belangrijke activiteiten worden door andere organisaties voortgezet. Taken op het gebied van winkelveiligheid zijn overgenomen door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en Slachtofferhulp Nederland. De regeling ‘Afrekenen met winkeldieven’ is overgenomen door Detailhandel Nederland. FHKN biedt nog de e-learning over winkelveiligheid. De feiten en cijfers over de detailhandel blijven beschikbaar via de website www.detailhandel.info. Een aparte stichting draagt zorg voor de continu├»teit van het vergaren, verrijken en verspreiden van de basisinformatie.

De informatie over betaalsystemen en betalingsverkeer wordt voortgezet door de Stichting Bevordering Effici├źnt Betalen via de website www.checkout.nl

Wettelijk kader

Het HBD is een zogenoemde publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Daardoor was iedere onderneming in de detailhandel verplicht aangesloten bij het HBD. Het maakte daarbij geen verschil of de detailhandel plaatsvindt in een winkel of een marktkraam of via postorder of het internet. Iedere bedrijfsmatige verkoop van goederen aan particulieren valt onder detailhandel. De heffing die betaald moest worden, was afhankelijk van de grootte van het bedrijf, en de sector waarin het bedrijf zich bevond.

Het bestuur van het HBD bestaat uit afgevaardigden van:

  • Nationale Winkelraad van MKB-Nederland
  • Raad Nederlandse Detailhandel
  • Centrale Vereniging voor Ambulante Handel
  • FNV Bondgenoten
  • CNV Dienstenbond

 

bron:www.wikipedia.nl